Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 4 lata)
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Al. Politechniki 6

90-924 Łódź 

tel. 42 631 35 03

e-mail: kol.gosp.przestrz@adm.p.lodz.pl

www.bais.p.lodz.pl

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

   Na tym kierunku zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak:

   • kształtowanie środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
   • analizy przestrzenne do celów gospodarczych i przestrzennych;
   • konstruowanie lokalnych strategii rozwoju i opracowywanie programów podwyższających konkurencyjność miast, gmin i regionów;
   • plany zagospodarowania terenu, plany miejscowe oraz specjalistyczne, inżynierskie analizy transformacji przestrzennej czy oferty inwestycyjne;
   • doradztwo w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ustalanie lokalizacji inwestycji;
   • współpraca przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko;
   • współuczestniczenie w opracowywaniu planów rozwoju regionów i euroregionów.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • matematyka
   • język obcy
   • fizyka, chemia lub geografia (do wyboru)

 

 

łódź akademicka