Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ANIMACJA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
NOWE MEDIA
 
Studia II stopnia
ANIMACJA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
RZEŹBA
 
Jednolite
GRAFIKA
MALARSTWO
RZEŹBA
 

Podyplomowe

ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI PREPRODUKCJI GIER I FILMÓW - STUDIA PODYPLOMOWE
NAUCZANIE PLASTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE
TWORZENIE DZIEŁ MALARSKICH I RYSUNKOWYCH (MALARSTWO I RYSUNEK) - STUDIA PODYPLOMOWE

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121,

91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

 

 

 

  • ANIMACJA

   Studia w Łodzi - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - kierunek studiów animacja

   Kierunek animacja oferuje zdobycie kompetencji umożliwiających samodzielne projektowanie płaskich i przestrzennych form animowanych, w tym grafiki animacyjnej. Studia na kierunku dają również możliwość rozwinięcia umiejętności w zakresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych.

   W programie kształcenia przewidziano między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, ilustracji, storyboardu i komiksu, animacji płaskiej, animacji przestrzennej, naukę programów do tworzenia grafiki i animacji komputerowej w środowisku 2D i 3D, naukę tworzenia efektów specjalnych, modelowanie postaci i środowiska w grach wideo, projektowanie lalki dla filmu animowanego, preprodukcja gier i filmu, wykłady z historii animacji oraz analizę dzieła filmowego.

   Kierunek animacja dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z animacji, technologii audiowizualnej i projektowania graficznego.

   Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak cyfrowa edycja obrazu, łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

   Wymagania rekrutacyjne

   Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

   Studia w Łodzi - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

   Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki.

   W zależności od wybranej specjalności na studiach I stopnia, studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania scenografii i kostiumów dla teatru i filmu, grafiki, fotografii i działań intermedialnych. Mogą również poznać współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, a także różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych.

   Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.

   Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z projektowania scenografii, intermediów, realizacji teatralnych i telewizyjnych oraz projektowania graficznego.

   Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak cyfrowa edycja obrazu, łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
    
    

    


   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
    
    

  • FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA

   Studia w Łodzi - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - kierunek studiów fotografia i multimedia

   Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych, z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretycznego. Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Absolwent studiów zdolny jest realizować własne projekty zawodowe oraz artystyczne, korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów.

   Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. W ASP spotykają się studenci i pedagodzy, aby pracować nad wizualnymi komunikatami, które opowiadają różne historie i powstają w profesjonalnych warunkach. Możesz użyć fotografii, wideo i animacji do wyrażenia siebie.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Fotografia i multimedia jest wynik egzaminu wstępnego.
    
    

    


   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fotografia i multimedia jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
    
    

  • GRAFIKA

   Studia w Łodzi - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - kierunek studiów grafika

   Grafika artystyczna to dziedzina sztuki, w której dzieła powstają w efekcie procesu druku. Grafika ma bardzo bogatą tradycję w kulturze europejskiej, jej historia związana ściśle z rozwojem drukarstwa i sięga początków XV wieku. Jest to w pełni autonomiczna dyscyplina artystyczna o szerokich możliwościach, korzystająca jednocześnie z klasycznych technik, jak i nowoczesnych technologii.

   Instytut Grafiki Artystycznej w ASP w Łodzi został powołany w 2019 roku i kontynuuje działania Katedry Grafiki Artystycznej (powstałej w 1971 roku, wówczas pod nazwą Katedra Grafiki Warsztatowej, z inicjatywy profesorów Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Leszka Rózgi). W początkowym okresie istniały trzy pracownie: drzeworytu, technik metalowych i litografii, w kolejnych latach powstały pracownie: sitodruku, podstaw grafiki warsztatowej, technik cyfrowych i technik łączonych.

   Studenci podejmujący naukę na kierunku grafika w Instytucie Grafiki Artystycznej mają na pierwszym roku obowiązkowe zajęcia w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej, której przedmiotem jest propedeutyka technik graficznych. Celem kształcenia w tej Pracowni jest poznanie specyfiki zagadnień artystycznych i zdobycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się warsztatem graficznym. W kolejnych latach studenci dokonują wyboru dwóch pracowni specjalistycznych w taki sposób aby w ciągu całych studiów uzyskać zaliczenie minimum czterech semestrów w pracowni dyplomującej.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie
    
   Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika jest wynik egzaminu wstępnego.

  • MALARSTWO

   Studia w Łodzi - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - kierunek studiów malarstwo

   Studia na kierunku malarstwo będą prowadzone na profilu ogólnoakademickim

   Kształcenie na kierunku malarstwo jest realizowane w oparciu o zagadnienia malarstwa oraz rysunku z jednoczesnym zapoznaniem studentów z podstawami pokrewnych kierunków sztuki, takich jak fotografia, multimedia czy grafika. W trakcie pięcioletniego toku studiów student zapoznaje się z technologią oraz specyfiką malarstwa, wzbogacając równocześnie swoją świadomość plastyczną w przestrzeniach pracowni, ale również podczas obowiązkowych plenerów wyjazdowych.

   Fundamentalna wiedza i doświadczenie zdobyte na pierwszych latach studiów jest niezbędnym zapleczem do dalszych badań naukowych i eksperymentów z zakresu sztuki.

   Bogaty program dydaktyczny, oferujący studentom kilkanaście pracowni malarstwa, rysunku oraz pracowni specjalistycznych, sprzyja pielęgnacji indywidualizmu i wrażliwości jednostki. Student dzięki temu ma wsparcie oraz przestrzeń, aby zdefiniować siebie jako artystę i wkroczyć na własną drogę zawodową.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia jednolite magisterskie
    
   Podstawą rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Malarstwo jest wynik egzaminu wstępnego.

  • NOWE MEDIA

   Studia w Łodzi - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - kierunek studiów nowe media

   Kierunek studiów nowe media stanowi unikatową ofertę edukacyjną nie tylko w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ale także w skali pozostałych polskich uczelni artystycznych. Interdyscyplinarne studia, łączące sztukę i innowacyjne technologie o ogromnym twórczym potencjale, są odpowiedzią na dynamiczną ewolucję mediów cyfrowych we współczesnej kulturze oraz ich stale rosnący wpływ na wszelkie obszary ludzkiej aktywności, w tym na sztuki wizualne. Celem studiów jest kształcenie nowego pokolenia artystów potrafiących w sposób twórczy posługiwać się zaawansowanymi technologiami w zakresie interaktywnych mediów cyfrowych, sztuki algorytmicznej i generatywnej, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

   Kierunek oferuje zajęcia prowadzone przez pedagogów specjalizujących się w problematyce nowych mediów i na ich styku z innymi sztukami wizualnymi. W programie kształcenia przewidziano praktyczne zajęcia w zakresie zarówno tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent studiów jest przygotowany do realizowania własnych projektów zawodowych oraz artystycznych, korzystając z wiedzy i nabytych umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze szeroko rozumianej sztuki nowych mediów.

  • RZEŹBA

   Studia w Łodzi - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - kierunek studiów rzeźba

   Na kierunku rzeźba studenci otrzymują w ramach studiów rzetelny kurs tradycyjnych i współczesnych technik rzeźbiarskich od ceramiki i rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła. Silnym atutem jest profesjonalna kadra dydaktyczna, pozyskujemy najlepszych – oferując przedmiot anatomia, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym, zaś tajniki rysunku nasi studenci poznają w pracowniach malarskich i rysunkowych rodzimej Uczelni.

   Absolwenci naszych studiów mogą stać się twórcami i projektantami w nowoczesnym sensie, gdy w dziedzinę kreacji przestrzeni wchodzą przebojem nowe media, gdy wiele przedsięwzięć wymaga uczestnictwa artysty poruszającego się w estetyce trzech wymiarów. Druk 3D, medycyna estetyczna to tylko niektóre przykłady dziedzin, w których na świecie coraz częściej korzysta się z wiedzy i umiejętności rzeźbiarzy profesjonalistów.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    
   Podstawą kwalfikacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Rzeźba jest wynik egzaminu wstępnego.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia
    

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest przegląd portfolio oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI PREPRODUKCJI GIER I FILMÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

   Pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie ILUSTARCJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI PREPRODUKCJI GIER I FIMÓW skierowane są:

   • do miłośników ilustracji, komiksu i gier komputerowych,
   • do osób, które posiadają zainteresowania związane z szerokim obszarem sztuk wizualnych.

   Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności Słuchaczy w zakresie:

   • tworzenia ilustracji i komiksu, noweli komiksowej, rysunku storyboard, ilustracji książkowej, ilustracji prasowej, adaptacji krótkiej formy literackiej w formie prezentacji wizualnej,
   • malarstwa i rysunku komiksowego i ilustracyjnego,
   • technik filmowych - preprodukcji (animacja, multimedia) czy gier komputerowych, np. storyboard'u, conceptArt'u,
   • tworzenia paneli produkcyjnych i prezentacyjnych,
   • swobodnego prezentowania swoich koncepcji za pomocą szybkiego szkicu malarskiego czy rysunkowego, prewizualizacji- scenariusz obrazkowy, tradycyjnych i cyfrowych technik malarskich, i rysunkowych.

  • NAUCZANIE PLASTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie plastyki będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych zadań szkoły w zakresie przedmiotu plastyka na różnych poziomach edukacji, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; będzie posiadała umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych; będzie umiejętnie komunikowała się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

   Będzie inspirowała i angażowała uczniów do kreatywnego myślenia i działania, wspierała w rozwoju artystycznym; będzie promowała i aktywnie uczestniczyła w różnych formach życia artystycznego, kulturalnego, znaczącego w nauczaniu plastyki;  będzie wykazywała się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; będzie praktycznie przygotowana do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

   Dowiedz się więcej

  • PROJEKTOWANIE GRAFICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Zakładanym celem studiów podyplomowych jest:

   • nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikatu reklamowego począwszy od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w programach komputerowych,
   • wykształcenie świadomego projektanta mogącego samodzielnie podejmować zadania projektowe i je skutecznie wykonywać.

   Główne grupy zagadnień projektowych to:

   • umiejętność tworzenia kreatywnej grafiki - ważnego elementu we współczesnej komunikacji wizualnej,
   • umiejętność budowania złożonych układów typograficznych,
   • umiejętność budowania ścisłej zależności między treścią a formą przekazu wizualnego,
   • umiejętność wykorzystania fotografii do celów reklamowych,
   • umiejętność budowania skrótu plastycznego,
   • umiejętność projektowania identyfikacji korporacyjnej.

   Zajęcia realizowane są zarówno w formie wykładów, warsztatów komputerowych jak i ćwiczeń praktycznych wykonywanych po indywidualnych korektach z wykładowcą.

   Dowiedz się więcej

  • TWORZENIE DZIEŁ MALARSKICH I RYSUNKOWYCH (MALARSTWO I RYSUNEK) - STUDIA PODYPLOMOWE

   Studia podyplomowe Malarstwo i Rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku oparte są o ćwiczenia praktyczne. Mają one poszerzyć i rozwinąć wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości studentów.

   Dają przygotowanie artystyczne i zawodowe w zakresie malarstwa i rysunku poprzez praktykę. Słuchacz poznaje techniki i technologie, orientuję się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki.

   Dowiedz się więcej

 

 

łódź akademicka