Previous Frame

Ostatnie dni zapisów do III edycji Akademii Młodego Ekonomisty

Już po raz trzeci Wydział Zarządzania UŁ zaprasza gimnazjalistów do udziału w Akademii Młodego Ekonomisty. Uczniowie będą mogli poznać podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzania nim, a także rozwinąć swoje umiejętności autoprezentacji. Zajęcia są bezpłatne. Rekrutacja trwa do 30 września.

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej, którego pomysłodawcą jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Semestr składa się

z sześciu dwugodzinnych spotkań. Mają one charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją. W drugiej części – praktycznej – uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącej edycji przewidziano zajęcia z zakresu zarządzania projektami, wahań koniunktury gospodarczej, finansowania działalności przedsiębiorstwa, a także autoprezentacji. Każdy młody student otrzymuje indeks, w którym jest odnotowywana jego obecność wykładach. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata AME.

 

Równolegle odbywać się będą spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży uczestniczącej w Akademii. Ich tematyka dotyczy w dużej mierze wychowania i kształtowania kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych u młodzieży. Zapisy na zajęcia prowadzone są na stronie: www.gimversity.pl

 

Zadaniem AME jest popularyzacja przedsiębiorczości i zagadnień ekonomicznych wśród młodzieży oraz kształtowanie proaktywnej postawy. Zajęcia są prowadzone m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Po raz trzeci będzie można uczestniczyć w AME również w Łodzi, na Wydziale Zarządzania UŁ.

 

Więcej informacji:

Marta Górecka

Koordynator projektu w Łodzi

E-mail: lodz@gimversity.pl

Tel. (42) 635 53 68

 

 

 

łódź akademicka