Konkurs im. Władysława Strzemińskiego organizowany jest przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi od 1983 roku. Impreza ta jest najstarszym, największym i najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem artystycznym Akademii. Celem konkursu, przeznaczonego dla studentów uczelni, jest stymulacja procesu twórczego, sprzyjanie atmosferze pracy i inwencji artystycznej. Odbywa się to poprzez prezentację oraz wyróżnianie najbardziej oryginalnych i wartościowych prac powstałych w procesie dydaktycznym w danym roku akademickim.
 
Konkurs odbywa się co roku w dwóch edycjach tematycznych, podzielonych tak, aby student każdego wydziału mógł wziąć w nim udział. Są to „Sztuki Piękne” i „Projekt”. „Sztuki Piękne” obejmują zakres dyscyplin ogólnoplastycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa i fotografia artystyczna. Edycja „Projekt” obejmuje sztuki projektowe, tj. projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, projektowanie tkaniny, formy przemysłowe, grafikę projektową, wzornictwo. Tradycją stało się, że patronat honorowy nad imprezą obejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wśród fundatorów nagród znajdują się m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, instytucje kulturalne, muzea, galerie, firmy, instytucje i osoby prywatne. Każda edycja konkursu jest wśród studentów niezwykle popularna. Mogą w nich uczestniczyć studenci od III do V roku studiów dziennych i magisterskich studiów uzupełniających.
 
Co roku do konkursu zgłaszanych zostaje kilkadziesiąt prac. Są one prezentowane na terenie całej uczelni. Na 2 tygodnie gmach budynku staje się prawdziwa galerią najbardziej nowoczesnych i często nowatorskich dzieł sztuki. Na zaproszenie Rektora, w skład Sądu Konkursowego wchodzą wybitni artyści i krytycy sztuki. Wybór laureatów ukoronowany jest oficjalnym wręczeniem nagród i otwarciem wystawy nagrodzonych prac, którą można oglądać przez 3 kolejne tygodnie w Galerii Kobro. Niejednokrotnie wystawa ta jest dla młodych artystów pierwszym pokazem tej rangi, a konkurs pierwszą poważną konfrontacją, z jaką spotykają się jako twórcy.
 
Obu edycjom Konkursu im. Wł. Strzemińskiego towarzyszy katalog, w którym zaprezentowane zostają wystawiane prace i ich twórcy, a także sponsorzy i fundatorzy nagród. Impreza znajduje szeroki odzew w lokalnych mediach i krajowych magazynach branżowych. Uroczystość wręczenia nagród i wystawa przyciąga także szeroko rozumiane środowiska artystyczne i kulturotwórcze miasta i regionu.