Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  w Łodzi – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r. do 26 maja 2024 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (10 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP w Łodzi mogą aplikować na 13 kierunków studiów stacjonarnych.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w ASP ubiegało się 751 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi przygotowała 186 miejsc na 13 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się animacja, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 12 osób. Do popularnych kierunków należały także: projektowanie graficzne (ponad 11 osób na jedno miejsce), grafika (ponad 6 osób na miejsce), projektowanie ubioru (ponad 5,5 osób na miejsce) oraz fotografia i multimedia (ponad 5 osób na miejsce).   

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • animacja
 • architektura wnętrz
 • biżuteria
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • fotografia i multimedia
 • grafika
 • malarstwo
 • nowe media
 • projektowanie graficzne
 • projektowanie ubioru
 • rzeźba
 • tkanina i stylizacja wnętrz
 • wzornictwo

Dowiedz się więcej: www.asp.lodz.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego jest uczelnią, która prowadzi kształcenie artystyczne w nowoczesnym wymiarze, ale nie zapominając o tradycji. Uczelnia pozwala rozwijać talenty oraz zdolności artystyczno- projektowe, a wszystko to pod okiem doświadczonych i utytułowanych wykładowców.

Uczelnia kształci ponad tysiąc studentów, współpracuje z uczelniami partnerskimi z całego świata, współpracuje z biznesem, a także organizuje liczne konkursy oraz wystawy studenckie w łódzkich galeriach.

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie jest zdanie egzaminu wstępnego. Oznacza to, że wyniki matury znajdujące się na świadectwie dojrzałości nie są brane pod uwagę. Wynik egzaminu sprawdzającego predyspozycje kandydatów stanowi 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania w toku rekrutacji.

Kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych to szeroka i różnorodna paleta dyscyplin. Na uwagę zasługuje kierunek Projektowanie ubioru, ponieważ łódzka ASP jako jedyna szkoła publiczna posiada uprawnienia do nadawania tytułu magistra w tej dziedzinie. Na bogaty obszar dyscyplin kształcenia składają się: Animacja, Architektura wnętrz, Biżuteria, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Fotografia i multimedia, Grafika, Malarstwo, Projektowanie graficzne, Projektowanie ubioru, Rzeźba, Tkanina i stylizacja wnętrz, Wzornictwo.