Inżynieria materiałowa PŁ

Inżynieria materiałowa – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to bogata oferta dydaktyczna ścisłych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Inżynieria materiałowa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria materiałowa na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na trzech wydziałach: Wydziale Chemicznym, Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Wydziale Mechanicznym. Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, umożliwiającej odpowiednie projektowanie struktury materiałów, doboru materiałów do budowy aparatury i elementów w różnych obszarach przemysłu, planowania i przeprowadzania zaawansowanych eksperymentów z wykorzystaniem pomiarów i symulacji komputerowych.

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Materiały polimerowe (na Wydziale Chemicznym), Inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów, Inżynieria biomateriałów włókienniczych, Inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych (na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów), Nanomateriały, Inżynieria biomateriałów, Inżynieria powierzchni, Materiały i techniki dentystyczne, Materiały i kompozyty polimerowe (na Wydziale Mechanicznym). Na liście przedmiotów realizowanych na kierunku znajdują się: mechanika techniczna, metrologia, fizyka ciała stałego, materiały metalowe, innowacyjne technologie kompozytowe, tworzywa sztuczne, elektrotechnika i elektronika. A gdzie mogą pracować absolwenci Inżynierii materiałowej? Na przykład w przemyśle, laboratoriach badawczych, przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych i kompozytów, jednostkach doradczych i projektowych, instytutach naukowo-badawczych, instytucjach produkujących aparaturę naukową, administracji, ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Mariusz, student Inżynierii materiałowej mówi:

„Bardzo lubię Politechnikę Łódzką, ale nie patrzę na nią wyłącznie przez pryzmat kształcenia. To świetna uczelnia, nie ulega to wątpliwości. Ale to również ciekawe miejsce, w którym poznałem fajnych ludzi. Miejsce, w którym mogę rozwijać swoje pasje, a nawet spędzać wolny czas.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię materiałową na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Inżynierii materiałowej na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów,
 • ulepszania, wykorzystania i projektowania materiałów polimerowych,
 • wykorzystania tworzyw sztucznych, włóknotwórczych i kompozytów,
 • doboru materiałów i struktury oraz ich wykorzystania w budowie implantów, materiałów opatrunkowych i higienicznych,
 • doboru materiałów do budowy aparatury i elementów w różnych obszarach przemysłu,
 • technika recyklingu.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczych,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych i kompozytów,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • instytucjach produkujących aparaturę naukową,
 • administracji,
 • przemyśle,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Inżynieria materiałowa są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym PŁ