Previous Frame

Rekrutacja na studia II stopnia – Elektroradiologia 

Trwa rekrutacja na studia II stopnia – Elektroradiologię na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Są one przewidziane dla absolwentów tego kierunku.

Program został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić integrację wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych z wiedzą medyczną.

Po tych studiach będziesz mógł:

  • koordynować pracę zespołu techników oraz inicjować dalszy rozwój zawodowy
  • pełnić rolę asystenta radiologa poprzez optymalizację procedur diagnostyki obrazowej
  • nadzorować stan urządzeń używanych do diagnostyki obrazowej oraz konfigurować specyfikacje techniczne sprzętu medycznego w postępowaniach przetargowych.

 

Studia trwają łącznie cztery semestry, z czego ponad 500 godzin to zajęcia praktyczne.

 

WIĘCEJ +

 

 

 

łódź akademicka