NOWE KIERUNKI STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Rok akademicki to dla kandydatów na studia niepowtarzalna okazja, aby swoją ścieżkę edukacyjną poprowadzić w nowoczesny i efektywny sposób. Uniwersytet Łódzki poszerzył swoją ofertę kształcenia, umożliwiając podjęcie studiów na innowacyjnych kierunkach zgodnie z obowiązującymi na międzynarodowych rynkach pracy trendami.

Od października na łódzkiej uczelni uruchomionych zostanie aż 11 nowych kierunków zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Największą uwagę zwraca wielowymiaroweekomiasto – połączenie takich dyscyplin naukowych jak socjologia, ekologia, ochrona środowiska czy ekonomia. W dobie rozwoju inteligentnych i zaawansowanych ekologicznie miast, kierunek ten doskonale wykształci przyszłych specjalistów ds. rewitalizacji przyrodniczej, smart&eco cities oraz rozwiązywania konfliktów środowiskowych.

Ponadto maturzyści mogą wybierać spośród interdyscyplinarnych i unikatowych nowych kierunków: filologia włoska, filologia romańska, chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, e-historia, cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie, interantional marketing, bankowość i finanse cyfrowe, informatologia z biznesowym językiem angielskim oraz zarządzanie biznesem.

WIĘCEJ>

 

 

łódź akademicka