Previous Frame

PŁ ZABIEGA O ZAGRANICZNE AKREDYTACJE

Ponad 1,2 mln złotych dofinansowania w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” otrzyma Politechnika Łódzka z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Dla władz uczelni umiędzynarodowienie jest bardzo ważnym obszarem strategii. W tej kadencji powołano do działania nową jednostkę Centrum Współpracy Międzynarodowej.

 

Politechnika Łódzka, która złożyła 12 wniosków, jest w tej chwili najbardziej aktywna wśród uczelni technicznych w aplikowaniu o akredytacje zagraniczne. Akredytacje, o które będziemy występować nie są też jednolite. Będziemy starać się o prestiżową amerykańską akredytację ABET - The Accreditation Board for Engineering and Technology - dla 4 programów studiów prowadzonych w języku angielskim, o europejski certyfikat EUR-ACE Label przyznawany przez ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) i nadawany wraz z akredytacją KAUT - dla 7 kierunków oraz o akredytację instytucjonalną EUA – IEP (European University Association, Institutional Evaluation Programme). Otrzymane z ministerstwa dofinansowanie to początek drogi. Uzyskanie akredytacji jest długim procesem, ale na końcu tej drogi znajdujemy korzyści dla studentów i absolwentów - dyplom naszych studiów będzie rozpoznawalny na świecie, a Politechnika Łódzka stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla zagranicznych studentów - wyjaśnia rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak

 

Politechnika Łódzka wystąpi o akredytację ABET dla dwóch programów studiów informatycznych pierwszego stopnia:  Information Technology na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz programu Computer Science prowadzonego przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Także dwa kierunki kształcące przyszłych mechaników przez Wydział Mechaniczny będą zabiegać o ABET. Na studiach pierwszego stopnia to program Mechanical Engineering and Applied Computer Science, a na studiach drugiego stopnia Advanced Mechanical Engineering.

 

PŁ wystąpiła również o certyfikat EUR-ACE Label. Uprawnienia do nadawania tego europejskiego znaku jakości posiada Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT). Jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT, dostają równocześnie certyfikat EUR-ACE. Politechnika zgłosiła do akredytacji 7 kierunków: fizykę techniczną, mechanike i budowę maszyn, informatykę, inżynierię materiałową, automatykę i robotykę, nanotechnologię, technologię chemiczną.

 

Uczelnia stara się także o akredytację instytucjonalną EUA–IEP (European University Association - Institutional Evaluation Programme). Jest to kompleksowa ocena obejmująca wiele kryteriów związanych z działalnością jednostki.

 

Projekt „Akredytacje zagraniczne” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

łódź akademicka