Previous Frame

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE BIZNES W ŁODZI

Wielu studentów i absolwentów zastanawia się, gdzie szukać informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej czy wsparcia dla realizacji pomysłów biznesowych. Z pomocą mogą przyjść im instytucje, które działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.
 
Biznes bez tajemnic 
Nie tylko wiadomości, ale i wymierną pomoc można uzyskać w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja jest instytucją istniejącą od 1991 roku, w swoich działaniach wspiera ona szeroko pojętą przedsiębiorczość. W ofercie agencji znajduje się wiele propozycji również dla młodych ludzi, którzy wykazują się inicjatywą i pragną wcielić w życie swoje pomysły. Ułatwia to szereg działań pomocowych prowadzonych przez spółkę. 
 
Dla wielu osób, chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, spory problem stanowią wszelkie formalności z tym związane. Dlatego ŁARR S.A. posiada Departament Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego zajmujący się udzielaniem pomocy w zakresie uzyskiwania wsparcia z funduszy europejskich oraz Regionalny Punkt Konsultacyjny, który informuje na temat szczegółów związanych w otwieraniem, prowadzeniem i zamykaniem działalności gospodarczej, doradza w obszarze prawnym czy finansowym. 
 
Jeśli młody człowiek ma pomysł na biznes i potrzebuje środków na jego realizację, z pomocą może przyjść Gildia Aniołów Biznesu (GAB), czyli sieć aniołów biznesu stworzona w 2009 roku w ŁARR S.A. Jak działa GAB? Wystarczy zgłosić swój kreatywny, innowacyjny pomysł na biznes do gildii, w której zostanie on oceniony. Jeśli uzyska pozytywną rekomendację, jest prezentowany inwestorom — Aniołom Biznesu, którzy moją udzielić mu wsparcia.
 
ŁARR S.A. oferuje także fundusz pożyczkowy. Mogą z niego skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego. Ciekawą ofertę ma dla nich także Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości utworzony przez ŁARR S.A. – przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. W jaki sposób? Po pierwsze, agencja wspiera przedsiębiorczość poprzez preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowej w prestiżowej lokalizacji – obszar Nowego Centrum Łodzi. Po drugie, dla inkubowanych firm ŁARR S.A. gwarantuje usługi wspierające biznes, m.in. wsparcie w procesie powstawania i rozwoju firmy, szkolenia i doradztwo, dostęp do lokalnych i globalnych sieci biznesowych, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym z dotacji unijnych, wsparcie w transferze innowacji etc.
Wszelkie informacje można czerpać ze strony internetowej www.larr.lodz.pl.
 
Miejsce dla innowacji
Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny – w skrócie Technopark – to miejsce, w którym rosną pomysły i gdzie wspierany jest biznes, a dokładnie – małe i średnie przedsiębiorstwa oparte na innowacji, wiedzy, dążące do transferu technologii. W jego skład wchodzi m.in. Łódzki Inkubator Technologiczny, do którego przychodzą młodzi ludzie zakładający nowe firmy i mający pomysły na innowacje. Wystarczy, że złożą aplikację i uzyskają pozytywną opinię komitetu naukowego. Jeśli tak się stanie, wówczas pomysłodawca lokuje w Technoparku siedzibę swojej firmy na okres trzech lat, bo tyle maksymalnie może trwać inkubacja. W czasie działania w inkubatorze biznes ten dostaje pomoc ze strony Technoparku w zakresie niższego czynszu, podstawowych porad prawnych, księgowych i PR-owych oraz w pełni wyposażonych powierzchni biurowych. To tutaj rozwinęły się m.in. firmy takie jak: MobileMS, która opracowała technologię fotokodów wykorzystaną w ścieżkach turystycznych funkcjonujących na terenie Łodzi czy LIW Care specjalizująca się w fotelikach pionizujących dla osób sparaliżowanych..
 
W łódzkim Technoparku działa także BioNanoPark – centrum badawczo-wdrożeniowe dla biznesu, jeden z największych w Europie kompleksów laboratoryjnych dla branży biotechnologicznej. Firmy z tego sektora, które pracują nad wdrożeniem nowych technologii, mogą zlecić wykonanie specjalistycznych badań jednemu z dwóch laboratoriów działających w BioNanoParku, by w ten sposób zminimalizować ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek. Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej i Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej pomagają firmom z branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, medycznej czy ochrony środowiska. 
A po więcej szczegółów odsyłamy na www.technopark.lodz.pl.
 
Strefa przedsiębiorczości
Wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej udziela również Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonująca nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale i mazowieckiego czy wielkopolskiego. Zapewnia ona przedsiębiorstwom świetną lokalizację, ulgi podatkowe, pomoc merytoryczną we wdrażaniu procesu inwestycyjnego czy możliwość korzystania z zaplecza naukowego w postaci potencjału uczelni wyższych. W ramach strefy powstał także „Program Partner” dający firmom możliwość korzystania z pomocy specjalistów w różnych dziedzinach, np. budownictwa, wyposażenia przedsiębiorstwa, rekrutacji pracowników czy usług finansowych i doradczych.
 
Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności w ŁSSE mogą uzyskać wsparcie sięgające nawet 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy. Dotyczy to w szczególności małych firm, które uzyskują właśnie taką, największą pomoc. Stefa wspiera jednak również średnie i duże przedsiębiorstwa, w postaci dotacji na poziomie odpowiednio 45% w przypadku firm średnich i 35% dla największych inwestycji.
Jak więc widać, obawiać nie powinni się początkujący przedsiębiorcy, bo to właśnie im ŁSSE oferuje prawdziwie cieplarniane warunki. Potwierdza to chociażby fakt, iż małe i średnie firmy stanowią połowę wszystkich skupionych w strefie, ta zaś w 2014 roku została uznana za najlepsze miejsce dla rozwoju niewielkiego biznesu w Europie. 
Więcej informacji o ŁSSE można znaleźć na stronie www.sse.lodz.pl.
 
Nowatorskie podejście do pracy
Właśnie taki cel przyświeca Business Link, który niedawno otworzył swoje podwoje dla młodych przedsiębiorców z regionu łódzkiego w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości. Jak można korzystać z jego pomocy? Business Link oferuje m.in. miejsca do pracy na zasadzie coworkingu. Jeśli nie stać cię na wynajęcie własnego biura, możesz wykupić specjalną kartę proponowaną ci przez Business Link, która da ci możliwość korzystania z wygodnej przestrzeni biurowej, dostępu do internetu, drukarki czy ekspresu do kawy, strefy relaksu i nowoczesnych sal konferencyjnych. Dla bardziej wymagających przygotowane zostały zaś biura prywatne. 
Oprócz zapewniania przestrzeni do pracy, Business Link myśli także o rozwoju swoich klientów, dając im możliwość udziału w szkoleniach biznesowych czy konsultacjach z mentorami, którzy pomogą im w rozwiązaniu kwestii trudnych czy problemowych.
Po więcej informacji sięgnij na www.blpoland.com.