Previous Frame

ILE ZAROBISZ W ŁODZI?

Podobno dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale z czegoś żyć trzeba, dlatego pewnie zastanawiasz się, jak wygląda sytuacja w Łodzi pod względem zarobków. I nic dziwnego, raport preferencji licealistów przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński wskazuje, że wynagrodzenie to jedno z kryteriów, które brane jest pod uwagę przez przyszłych studentów.
 
O czynnikach, jakie powinieneś rozważyć przy planowaniu swojej zawodowej przyszłości, pisaliśmy już sporo. Do tej pory jednak nie poruszyliśmy drażliwej dla wielu kwestii pieniędzy. Pracownicy nie lubią o niej rozmawiać i dzielić się z innymi informacjami o swoich zarobkach. Skąd w takim razie czerpać wiedzę na ten temat?
 
Sięgnijmy do twardych danych. Urzędy statystyczne oraz specjalistyczne firmy każdego roku przygotowują raporty, w których wskazują przeciętne zarobki w skali kraju, dla poszczególnych województw a nawet miast. Łódź plasuje się w tym zestawieniu mniej więcej w połowie stawki. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2014 roku łódzkie zajmowało pozycję siódmą na szesnaście województw, ze średnim wynagrodzeniem na poziomie 3850 złotych brutto. Nieco wyższą kwotę można zaś przypisać samej Łodzi, w której przeciętna pensja to 4150 złotych. Przyjrzyjmy się jeszcze wynagrodzeniom w okolicznych dla Łodzi miejscowościach. I tak np. w powiecie pabianickim, jak podaje portal moja-pensja.pl, zarabia się średnio około 2600 złotych, nieco lepiej zaś sytuacja kształtuje się w Zgierzu i okolicach – tu pracownicy mogą liczyć na nieco ponad 2800 złotych miesięcznie. 
 
Jak natomiast wyglądają statystyki, jeśli chodzi o poszczególne przedziały kwotowe? Najwięcej osób w Łodzi, bo aż 22%, zarabia między 2000 a 3000 złotych brutto. Nieco mniej (20% badanych) może pochwalić się pensją na poziomie 3000-4000 złotych, na trzecim miejscu zaś znalazły się osoby z wynagrodzeniem od 4000 do 5000 złotych. Co ciekawe, w Łodzi żyje też stosunkowo dużo ludzi zarabiających ponad 10 000 złotych (11% badanych).
 
Przyjrzymy się jeszcze najwyższym zarobkom z podziałem na poszczególne branże. Jak podaje Urząd Statystyczny w Łodzi, na najwyższe pensje oscylujące w granicach 5500 złotych mogą liczyć osoby pracujące w sektorze informacji i komunikacji (w szczególności przedstawiciele branży IT) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Wysokie wynagrodzenie, w granicach 4000 złotych, otrzymują także specjaliści z zakresu obsługi rynku nieruchomości czy nowych technologii. Do najbardziej intratnych posad można zaliczyć np. stanowisko kierownika budowy czy programisty Java, gdzie zarabia się przeciętnie odpowiednio 6000 i 5500 złotych, ale aż 25% badanych otrzymuje wynagrodzenie zdecydowanie wyższe, na poziomie 7800 złotych. Z kolei najniższe pensje, według statystyk, mają pracownicy usług dla ludności (w tym np. gastronomii), kultury i sztuki – średnio między 2000 a 2400 złotych, wśród stanowisk zaś można wskazać np. pracownika produkcji z wynagrodzeniem na podobnym poziomie. Oczywiście wszystkie te dane to wyniki wypośrodkowane i w przypadku każdych z nich można wskazać odchylenia w górę lub w dół.
 
Badania pokazują również, że dobre wykształcenie popłaca. Okazuje się bowiem, że najwyższe zarobki notowane są wśród osób z wykształceniem wyższym inżynierskim i wyższym magisterskim. Mogą one liczyć na mniej więcej 5000 złotych brutto miesięcznie. Dla porównania, o połowę mniejsze wynagrodzenie otrzymują absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych a także osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.  
 
Większe zarobki przynosi także praca w dużych firmach, zatrudniających ponad 1000 osób (4800 złotych). Mikroprzedsiębiorstwa zaś, w których pracuje maksymalnie 9 osób, mogą sobie pozwolić na wypłacanie pensji średnio na poziomie 3000 złotych. Cały czas również obserwuje się dysproporcje w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Ci drudzy zarabiają nawet około 4600 złotych, podczas gdy panie mogą liczyć na kwoty na poziomie tysiąca złotych mniej.
Jakie wnioski płyną z analizy tych danych? Przede wszystkim opłaca się stawiać na duże miasta, bo to w nich gromadzi się największe zaplecze kapitałowe, tym samym pensje są nieco wyższe aniżeli w mniejszych ośrodkach. Zdecydowanie warto postawić na zdobycie dobrego wykształcenia i spróbować sił w dużych przedsiębiorstwach. Wówczas zwiększysz swoje szanse na otrzymywanie wynagrodzenia na bardzo dobrym poziomie.