Previous Frame

GDZIE SZUKAĆ PRAKTYK I STAŻY W ŁODZI?

Studia to nie wszystko. Coraz częściej przyszli pracodawcy patrzą nie na zdobyte przez nas wykształcenie, a na odbyte przez nas praktyki i staże. Na szczęście uczelnie zdają sobie z tego sprawę i promują jak najwcześniejszą możliwość wejścia na rynek pracy. 
 
Podstawową informacją dla szukającego praktyk lub stażu studenta jest ta, że każda placówka naukowa posiada takie miejsce jak „Biuro Karier”. Jego nazwa różni się w zależności od uczelni, ale wszystkie pełnią tę samą rolę. Ułatwiają kontakt między pracodawcą i studentem, pomagają przy praktykach i stażach oraz organizują warsztaty i staże. O tym, co oferuje konkretne Biuro, przeczytacie poniżej.
 
Prężnie działa Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ, zadając kłam twierdzeniu, że humaniści mają niewielkie szanse na zatrudnienie. Pracownicy Biura Karier UŁ szeroko otwierają ramiona przed swoimi studentami i jest to doceniane: w ciągu miesiąca przewija się tam około dziewięćdziesięciu studentów myślących o swojej przyszłości. Dodatkowo, poza udostępnianiem ofert praktyk, staży i pracy, Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ organizuje szkolenia dla studentów i absolwentów (w ramach Akademii Kompetencji), spotkania z pracodawcami (Recruitment Date), a także Uniwersyteckie Targi Pracy. Praktyki studenckie można odbywać nawet w samym Biurze Karier. Biuro stworzone jest nie tylko dla studentów, ale również dla pracodawców; codziennie kontaktuje się z nim koło piętnastu firm z propozycjami dla studentów, a na stronie internetowej ABKZ UŁ zarejestrowało się już ponad tysiąc siedemset firm. Uniwersytet Łódzki współpracuje także z Urzędem Miasta Łodzi podczas corocznego programu „Młodzi w Łodzi” oraz przy Uniwersyteckich Targach Pracy, gdzie ważną rolę, w ramach organizacji doradztwa zawodowego, pełni Urząd Pracy. Urząd Pracy prowadzi także szkolenia w ramach Akademii Kompetencji i działa przy Recruitment Date.
 
Biuro Karier Politechniki Łódzkiej również zajmuje się tworzeniem bazy danych z aktualnymi ofertami pracy stałej i tymczasowej. W Biurze Karier  PŁ można uzyskać informacje o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Polsce i zagranicą. Pracownicy Biura Karier pomagają przy pisaniu życiorysu i teoretycznym przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. BK Politechniki Łódzkiej zajmuje się również organizowaniem szkoleń indywidualnych i zbiorowych, dotyczących takiej tematyki jak: prowadzenie działalności gospodarczej, skuteczne metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacja. Tak jak Uniwersytet Łódzki, Politechnika organizuje coroczne Akademickie Targi Pracy, przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi oraz Urzędem Miasta Łodzi. Od niedawna, na tych samych targach pojawiają się także pracodawcy z sektora medycznego. Szukają studentów i absolwentów jednego z organizatorów targów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, reprezentowanego przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego.
 
Działania Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego skupiają się na trzech głównych kwestiach: aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji studentów oraz absolwentów oraz na podnoszeniu poziomu wiedzy o rynku pracy. Tym, co najbardziej interesuje studentów jest z pewnością możliwość uzyskania informacji o aktualnych ofertach pracy i staży, a także o organizowanych targach pracy i innych formach spotkań z pracodawcami. ABK UM pozyskuje potencjalnych pracodawców, szukających stażystów lub pracowników, a także organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje i warsztaty doskonalące konkretne umiejętności. Poza tym, Akademickie Biuro Karier UM prowadzi doradztwo zawodowe, w obszarze rozwoju, kariery i pracy indywidualnych studentów, których losy są na bieżąco monitorowane przez Uniwersytet Medyczny, nawet po opuszczeniu murów uczelni. 
 
Dwie łódzkie uczelnie artystyczne, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna również prowadzą swoje Biura Karier. Tutaj tak studenci, jak i pracodawcy mają nieco odmienne oczekiwania, dlatego i Biura Karier dostosowane są do potrzeb obu tych grup. 
Jeśli chodzi o ASP, głównym zadaniem Biura Karier jest przyczynienie się do artystycznego i zawodowego sukcesu studentów placówki, poprzez upowszechnianie i pomnażanie ich osiągnięć, wspieranie rozwoju ich kariery zawodowej oraz promowanie polskiej twórczości w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym. BK ASP działa na podobnych zasadach co Biura Politechniki i Uniwersytetu, gromadząc i przekazując informacje o ofertach pracy, staży i praktyk, a także organizując szkolenia zawodowe, z tematyki obejmującej na przykład zakładanie lub finansowanie własnej firmy. Poza znalezieniem konkretnej pracy, pracodawcy na stronie Biura mogą zamieszczać oferty związane np. z udostępnianiem darmowego miejsca wystawienniczego dla prac studentów łódzkiej uczelni w galerii lub kawiarni artystycznej. 
 
W przypadku Akademii Muzycznej, poza pomocą studentom przy znalezieniu interesujących ich ofert staży i pracy, Biuro Karier tworzy bazy przesłuchań w Polsce i za granicą oraz bazy instytucji kulturalnych. Gromadzi także dane dotyczące możliwości uzyskania stypendiów zewnętrznych czy studiów za granicą. BK AM zajmuje się organizowaniem specjalistycznych szkoleń, z dosyć szerokiej tematyki, dotyczących na przykład podstaw finansów osobistych czy tworzenia CV, jak również z prawa autorskiego, zakładania firmy czy nawet tworzenia wizerunku scenicznego. W Biurze Karier Akademii Muzycznej można też uzyskać informacje o aktualnie trwających i przyszłych konkursach czy kursach mistrzowskich, a na stronie BK zamieścić dla potencjalnych pracodawców swoje portfolio czy próbki nagrań.   
 
Poza Biurami Karier każdy student może skorzystać z portalu pratyk, staży i pracy w renomowanych łódzkich firmach znajdującym się w serwisie www.otouczelnie.pl lub klasycznych „tablic ogłoszeń” znajdujących się w uczelnianych budynkach. Warto również udać się do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, a także skontaktować się ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Studenckich, nagradzanym choćby za projekty „Pracuję w Łodzi” czy „Łódź Akademicka - studia, praktyki, staże, praca”. Pomocna przy planowaniu kariery może być także Fundacja Łódź Akademicka, wspierająca m.in. niepełnosprawnych na rynku pracy. Na koniec, nie można zapomnieć o portalach internetowych, takich jak wspomniane wcześniej, czy gromadzący oferty z całej polski „Grasz o Staż”. O jak najlepszą przyszłość młodzieży stara się również organizacja AIESEC, organizująca Dni Kariery czy programy „Global Citizen” i „Global Talents”.
 
 
(ASZ)