prawo Uniwersytet Łódzki studia w Łodzi

Prawo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to 12 wydziałów i 80 kierunków studiów. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone w jednolitym systemie magisterskim.

Kierunek Prawo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji i należy do grona najpopularniejszych, najczęściej obieranych kierunków kształcenia. Studia przygotowują, przede wszystkim, do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagającej dużej prawniczej wiedzy. Prawo na Uniwersytecie Łódzkim opiera się na nauce obserwacji, oceny i interpretacji zjawisk społecznych, a następnie analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności prawnej.

Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Wymiar sprawiedliwości- profil prawno- karny, Wymiar sprawiedliwości- profil cywilnoprawny, Prawo publiczne, Prawo gospodarcze, Prawo europejskie. Studia prawnicze należą do grona najbardziej wymagających, dlatego lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Widnieją na niej taki przedmioty jak: logika dla prawników, prawo konstytucyjne, doktryny polityczne, prawo gospodarcze i handlowe, teoria i filozofia prawa, etyka zawodów prawniczych. Wszystkie przedmioty umieszczone w programie nauczania mają za zadanie nauczyć wykorzystywania i łączenia wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i powiązanych z nim dziedzin w celu analizy problemów oraz dochodzenia do jego rozwiązania. Ukończone studia dają absolwentom wiele możliwości, na czele z ubieganiem się o aplikację: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać także w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Weronika, studentka IV- roku Prawa mówi:

„Jeśli ktoś planuje wybrać studia prawnicze to musi przygotować się na długą drogę i długą naukę. Studia to dopiero początek. Muszę przyznać otwarcie, że część kolegów zrezygnowało – ale muszę też podkreślić, że warto wytrzymać, warto się uczyć. Te studia dają bardzo ważny i szlachetny zawód.”

Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim to czas aktywnie spędzony. Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz działać praktycznie w różnych organizacjach studenckich, których najlepszym przykładem są: „Klinika Prawa”, czyli organizacja świadcząca nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym, oraz „Znam swoje prawa”, czyli program mający na celu poszerzanie wiadomości z zakresu różnych gałęzi prawa wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • - obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
  • - różnych technik komunikacyjnych,
  • - etyki zawodów prawniczych,

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

  • w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
  • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  • w organizacjach pozarządowych,
  • w organizacjach międzynarodowych,
  • w kancelriach prawniczych,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby otrzymać upragniony indeks i rozpocząć studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Łódzkim należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami na świadectwie maturalnym. Przedmiotami podstawowymi w procesie rekrutacji są: historia, geografia, matematyka, język polski. A w gronie przedmiotów dodatkowych widnieją: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, wiedza o społeczeństwie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Łódzkiego