Dlaczego warto być studentem Politechniki Łódzkiej?

Oferujemy kształcenie na 53 kierunkach. Kształcimy na wydziałach i w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, gdzie prowadzimy studia w języku angielskim i francuskim. Prowadzimy też studia międzyuczelniane, realizowane z partnerami biznesowymi i uczelniami z kraju i z zagranicy. Dbamy o to, by nasi studenci zdobywali doświadczenie zawodowe równolegle z nauką, dlatego proponujemy studia dualne oraz studia o profilu praktycznym.

Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl