Logistyka – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Logistyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Logistyka na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, w Kolegium Logistyki. Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy z różnych dyscyplin, które składają się na tę dziedzinę. Studenci poznają zasady zarządzania nowoczesnymi systemami logistycznymi, a także zaznajamiają się z podstawami zarządzania i ekonomii, towaroznawstwa, zarządzania produkcją i usługami, finansów i rachunkowości oraz prawa. Logistyka na Politechnice Łódzkiej to wiedza i umiejętności, które odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym inżynierom logistyki.

Studia na kierunku Logistyka na Politechnice Łódzkiej dzielą się na dwie specjalności: Systemy informatyczne w logistyce, Zarządzanie logistyczne. Realizowane specjalności mają za zadanie przekazać wiedzę z konkretnego obszaru tematycznego, a co za tym idzie nakierować na przyszłą ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Systemy informatyczne w logistyce zakłada nabywanie umiejętności w takich zagadnieniach jak: projektowanie aplikacji logistycznych, modelowanie w logistyce, handel elektroniczny, audyt i doskonalenie systemów logistycznych oraz hurtownie danych.

Specjalność Zarządzanie logistyczne to rozwijanie umiejętności w planowaniu, budżetowaniu, optymalizacji kosztów, zarządzaniu środkami trwałymi i gospodarką naprawczą, poruszaniu się po rynku usług logistycznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: projektowanie procesów, infrastruktura logistyczna, matematyczne podstawy procesów decyzyjnych, logistyka dystrybucji, komunikacja i negocjacje w biznesie, zaawansowane techniki programowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Logistyki na PŁ mogą wykorzystać w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, jednostkach projektowych i doradczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Sebastian, student Logistyki mówi:

„Logistyka to coraz popularniejsza dziedzina, więc rzeczą oczywistą jest, że będzie rosła konkurencja wśród przyszłych pracowników tej branży. Dlatego trzeba starać się być najlepszym. Trzeba starać się być prawdziwy specjalistą. Studia na Politechnice Łódzkiej bez wątpienia stanowią milowy krok do osiągnięcia takich założeń.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Logistyki na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji i negocjacji w biznesie,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • wykorzystywania metod ilościowych w zarządzaniu zasobami materialnymi,
 • analizy struktur i strategii w handlu,
 • zasad audytu.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych,
 • centrach logistycznych,
 • firmach spedycyjno-transportowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby rozpocząć studia na kierunku Logistyka, należy bardzo dobrze poradzić sobie na maturze z matematyką, językiem obcym oraz jednym z przedmiotów do wyboru: fizyką, lub chemią.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki logistyczne i transportowe w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ