Elektronika i telekomunikacja Politechnika Łódzka

Elektronika i telekomunikacja – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jeden z jaśniejszych punktów na akademickiej mapie kraju. Uczelnia oferuje kandydatom bogaty zakres kształcenia, a jednym z kierunków jest Elektronika i telekomunikacja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, przede wszystkim z obszaru analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Łódzkiej nie posiadają specjalności, a na liście przedmiotów realizowanych w ramach programu nauczania znajdują się: algebra liniowa, analiza matematyczna, obwody elektryczne, programowanie obiektowe, przetwarzanie sygnałów, łączność bezprzewodowa, komputerowe projektowanie układów, identyfikacja biometryczna. Wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane na kierunku Elektronika i telekomunikacja to podstawa do pracy w firmach elektronicznych, firmach telekomunikacyjnych, firmach teleinformatycznych, jednostkach badawczo- rozwojowych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Marek, student Elektroniki i telekomunikacji mówi:

„Politechnika Łódzka to taka uczelnia, która idzie z postępem, ciągle się rozwija, dzięki czemu studenci mogą w tym postępie technologicznym uczestniczyć.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Elektronikę i telekomunikację na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania,
 • akustyki,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • projektowania systemów elektronicznych,
 • programowania telefonów komórkowych,
 • zastosowania technologii mobilnych,
 • wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego,
 • projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Elektronika i telekomunikacja:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach elektronicznych,
 • firmach telekomunikacyjnych,
 • firmach teleinformatycznych,
 • jednostkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacyjnym na kierunek Elektronika i telekomunikacja na Politechnice Łódzkiej są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka oraz chemia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ