Włókiennictwo Politechnika Łódzka

Włókiennictwo – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jeden z jaśniejszych punktów na akademickiej mapie kraju. Uczelnia oferuje kandydatom bogaty zakres kształcenia, a jednym z kierunków jest Włókiennictwo, prowadzone na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Włókiennictwo na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy na temat wielu zagadnień, wśród których wymienić należy: naukę o włóknie, obróbkę włókna, technologię wytwarzania, czy metrologię włókienniczą. Włókiennictwo na Politechnice Łódzkiej to także wiedza z obszarów inżynierii projektowania tekstyliów, odzieżownictwa, innowacyjnych technologii we włókiennictwie oraz inżynierii jakości i humanoekologii tekstyliów.

Studia na kierunku Włókiennictwo na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Innowacyjne technologie we włókiennictwie, Inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów, Inżynieria projektowania tekstyliów, Odzieżownictwo. W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: projektowanie tekstyliów, projektowanie wyrobów liniowych, projekt wyrobu odzieżowego, konserwacja produktów włókienniczych, fizyka włókna, modelowanie tekstyliów. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach odzieżowych, jednostkach projektowych, przedsiębiorstwach obrotu maszynami włókienniczymi, instytucjach naukowo- badawczych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Adrianna, studentka Włókiennictwa mówi:

„Wiadomo, że w mieście włókienniczym kierunek Włókiennictwo musi stać na bardzo wysokim poziomie. Myśląc o studiach, nawet nie sprawdzałam, czy ten kierunek realizowany jest na innych uczelniach. Od razu postawiłam na Politechnikę Łódzką.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Włókiennictwo na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Włókiennictwo na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji składu surowcowego tekstyliów,
 • oceny jakości półproduktów i produktów,
 • obróbki cieplnej tekstyliów,
 • doboru parametrów procesu technologicznego pod kątem kształtowania własności użytkowych produktu,
 • kreowania właściwości polimerów,
 • posługiwania się technikami komputerowymi w projektowaniu tekstyliów,
 • zarządzania personelem oraz procesem produkcyjnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Włókiennictwo:

Absolwent kierunku Włókiennictwo na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach odzieżowych,
 • jednostkach projektowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • służbach kontroli jakości,
 • przedsiębiorstwach obrotu maszynami włókienniczymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na kierunek Włókiennictwo na PŁ są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: fizyka i chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Włókiennictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ