Rynek finansowy Uniwersytet Łódzki

Rynek finansowy – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Rynek finansowy, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Jego najważniejszym założeniem jest uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, wzajemne zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym, a także zaznajamiają się z zasadami kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.

Studia na kierunku Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Analityka finansowa, Doradca inwestycyjny. Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: bankowość, podstawy rynku finansowego, zarządzanie projektami na rynku kapitałowym, wycenę na rynku finansowym, analizę na rynku finansowym, finanse przedsiębiorstw. Wiedzę zdobytą na kierunku Rynki finansowe absolwenci będą mogli wykorzystać w instytucjach rynku kapitałowego, bankach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, międzynarodowych firmach doradczych na rynku finansowym oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Maciek, student kierunku Rynek finansowy mówi:

„Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania strategii inwestycyjnej na rynku kapitałowym,
 • rozpoznawania ryzyka w różnych sytuacjach gospodarczych,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • analizy różnych rodzajów instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka,
 • analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • planowania przedsięwzięć gospodarczych związanych z wykorzystaniem rynku kapitałowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rynek finansowy:

Absolwent kierunku Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach rynku kapitałowego,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • biurach maklerskich,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach,
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku finansowym oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy nowożytny, a także matematyka, geografia, historia, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego