Przedsiębiorczość i zarządzanie innowcjami UŁ

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy, a także korzystania ze środków unijnych.

Studia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w gronie realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: innowacje w rozwoju biznesu, język obcy w biznesie, zarządzanie projektami innowacyjnymi, źródła finansowania innowacji, kreowanie zachowań przedsiębiorczych, biznes plan, eko-innowacje. Dzięki prowadzonym zajęciom, studenci otrzymują podstawową wiedzę o instytucjach otoczenia biznesu mających wpływ na zakładanie i innowacyjny rozwój  firmy, na temat zależności między poszczególnymi podsystemami zarządzania i ich związkiem z osobą przedsiębiorcy i kapitałem wiedzy organizacji, czy też o zasadach tworzenia i rozwoju organizacji. A co po studiach? Absolwenci Przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami na UŁ znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw konsultingu, menedżerów innowacji, specjalistów do spraw pozyskiwania funduszy, animatorów gospodarczych.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Seweryn, student Przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami poszerzyło mój pogląd na zarządzanie, co jest podstawą dla kogoś, kto marzy o własnej działalności gospodarczej. Poza tym, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, więc studenci mają możliwość porównać teorię z praktyką i uczyć się od najlepszych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między poszczególnymi podsystemami zarządzania i ich związkiem z osobą przedsiębiorcy i kapitałem wiedzy organizacji,
 • reguł i zasad tworzenia i rozwoju organizacji,
 • instrumentów wsparcia kreowania i rozwoju organizacji,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • analizowania i diagnozowania zjawisk ekonomicznych,
 • analizowania zjawisk gospodarczych w zakresie tworzenia nowych przedsięwzięć.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami:

Absolwent kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

 • w instytucjach transferu technologii,
 • w parkach technologicznych,
 • w instytucjach otoczenia biznesu,
 • w inkubatorach przedsiębiorczości,
 • jako specjalista do spraw konsultingu,
 • jako menedżer innowacji,
 • jako specjalista do spraw pozyskiwania funduszy,
 • jako animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim jest: język obcy nowożytny. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego