Lingwistyka dla biznesu Uniwersytet Łódzki

Lingwistyka dla biznesu – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Lingwistyka dla biznesu, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym, we współpracy z Wydziałem Zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy we współczesnym, międzynarodowym środowisku korporacyjnym, a także nabycie kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2.

Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki można znaleźć następujące zagadnienia: pragmatyka językowa, podstawy zarządzania, języki specjalistyczne, rozwój umiejętności profesjonalnych, praktyczna nauka języka, wprowadzenie do rachunkowości i finansów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Lingwistyki dla biznesu na UŁ mogą wykorzystać w roli tłumaczy, bądź pracowników administracyjnych i biurowych, w dziale logistycznym, personalnym, obsługi klienta, organizacji i zarządzania.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Milena, studentka Lingwistyki dla biznesu mówi:

„Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to kierunek praktyczny, który pozwala świetnie przygotować się do pracy. Największym walorem tego kierunku jest to, że firmy partnerskie zapewniają warsztaty biznesowe oraz ciekawe praktyki studenckie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Lingwistykę dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania,
  • lingwistyki stosowanej,
  • specjalistycznego języka biznesu,
  • aspektów prowadzenia biznesu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Lingwistyka dla biznesu:

Absolwent kierunku Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

  • jako tłumacz,
  • jako pracownik administracyjny,
  • w działach logistycznych,
  • w działach personalnych,
  • w działach obsługi klienta,
  • w działach organizacji i zarządzania.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim są: język angielski, a także drugi język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego