Leśnictwo Uniwersytet Łódzki

Leśnictwo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Leśnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest w Filii w Tomaszowie Mazowieckim. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu gospodarki leśnej, ochrony środowiska, oraz projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z prawami przyrody. W ramach nauki organizowane są kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe, a znaczną część programu stanowią zajęcia terenowe.

Studia na kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Hodowla lasu, Urządzanie lasu, Ochrona lasu, Użytkowanie lasu. A jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: dendrologia, zoologia leśna, meteorologia i klimatologia, fitosocjologia leśna, gleboznawstwo leśne, produkcyjność lasu, ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym, system informacji przestrzennej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Leśnictwa na UŁ znajdą zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach  narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych  oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Grzesiek, student Leśnictwa mówi:

„Bardzo dobrze, że w ofercie edukacyjnej jest taki kierunek jak „Leśnictwo”. Wiedza, którą zdobywamy pomoże nam dbać o lasy, które przecież wszyscy lubimy. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizjologicznych zachodzących w środowisku leśnym,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych oraz glebowych,
 • produkcji materiału sadzeniowego,
 • analizy i oceny zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody,
 • zasad eksploatacji maszyn leśnych,
 • projektowania procesów pozyskiwania drewna.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • administracji samorządowej,
 • zakładach usług leśnych,
 • innych podmiotach związanych z leśnictwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę, w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Leśnictwo są: biologia i matematyka. Przedmiotem dodatkowym jest język obcy. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Leśnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze