Historia sztuki Uniwersytet Łódzki

Historia sztuki – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden największych polskich uniwersytetów i oferuje kandydatom bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Historia sztuki, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, od starożytności po współczesność. Studenci przygotowują się do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowywania wystaw dzieł sztuki, czy upowszechniania sztuki.

Studia na kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki, Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej. W gronie realizowanych przedmiotów wymienić można takie zagadnienia jak: ikonografia średniowieczna, łacina, sztuka XX-wieku, metodologia historii sztuki, idea i forma w architekturze współczesnej. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na UŁ znajdą zatrudnienie w muzeach, galeriach antykwarycznych, pracowniach opieki nad zabytkami, instytucjach zarządzających dobrami kultury, szkołach wyższych, placówkach badawczych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Szymon, student Historii sztuki mówi:

„Każdemu, kto myśli o studiach na kierunku Historia sztuki polecam wybór Uniwersytetu Łódzkiego. W programie jest dużo zajęć terenowych, w których organizujemy sobie wycieczki do ważnych miejsc, także zagranicznych. Jest także wiele zajęć praktycznych. Na tej uczelni Historia sztuki to nie tylko sucha i bezbarwna teoria.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych,
 • formułowania opinii o nurtach artystycznych,
 • organizowania życia artystycznego,
 • upowszechniania sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • galeriach antykwarycznych,
 • placówkach konserwatorskich,
 • placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki,
 • szkołach wyższych,
 • placówkach badawczych,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzki udział biorą dowolne przedmioty zdawane na maturze. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia sztuki - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego