Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Łódzki

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie oferowanych kandydatom kierunków kształcenia znajduje się Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także wiedzy z obszaru zagadnień ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Inteligentne miasto i region, Menedżer w sektorze publicznym, Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich, Zarządzanie zintegrowane. Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się: ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, polityka gospodarcza i społeczna, planowanie infrastruktury technicznej, gospodarka nieruchomościami, zarządzanie strategiczne rozwojem gminy. A jaka przyszłość czeka absolwentów? Po ukończeniu Gospodarki przestrzennej można znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Robert, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów rozwoju i gospodarowania w przestrzeni,
 • graficznego przedstawienia obiektów przestrzennych,
 • relacji zachodzących między instytucjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
 • kształtowania środowiska przestrzennego,
 • prognozowania zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, przyrodniczych,
 • konstruowania strategii i planów rozwoju miast i regionów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej,
 • agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach zajmujących się współpracą regionalną,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Priorytetowymi przedmiotami, które otwierają drzwi na kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim są, przede wszystkim, język angielski, a także matematyka, geografia, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego