Biogospodarka Politechnika Łódzka

Biogospodarka -  Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom bogatą gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Biogospodarka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Biogospodarka na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Głównym założeniem nauki jest uzyskanie bogatej wiedzy z zakresu nowych technologii w obszarze biogospodarki, zwłaszcza w obszarze przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Studenci nabywają umiejętności związanych z problematyką projektowania i funkcjonowania urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, na przykład realizacji procesów produkcyjnych i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności.

Studia na kierunku Biogospodarka na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka, metrologia i systemy pomiarowe, mikrobiologia, chemia bioorganiczna, żywność funkcjonalna, technologie bioenergetyczne, biotechnologia przemysłowa, inżynieria biomateriałów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biogospodarki mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

Na której uczelni rozpocząć studia? Kandydaci czasami nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest wybór zdobywania wykształcenia. Jeśli wybór pada na miasto w centralnej Polsce, warto zadać pytanie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kasia, studentka Biogospodarki mówi:

„Politechnika Łódzka to czołówka kształcenia wyższego. Od dawna o tym wiedziałam i koniecznie chciałam studiować właśnie na tej uczelni. Wszystkie opinie się potwierdziły. Na Politechnice Łódzkiej zdobywam nowoczesną wiedzę, dostosowaną do wymagań rozwijającego się rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biogospodarkę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Biogospodarki na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwórstwa spożywczego,
 • inżynierii środowiska,
 • procesów przemysłowych,
 • procesów technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych,
 • inżynierii i technologii chemicznej,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biogospodarka:

Absolwent kierunku Biogospodarka na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Biogospodarka są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, chemia, biologia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Biogospodarka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ