Kierunek Lekarski UMED Łódź

Kierunek lekarski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kształci studentów na 5 wydziałach i 16 kierunkach. Wśród nich znajduje się Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Wojskowo- Lekarskim. Czym różni się jeden kierunek prowadzony na różnych wydziałach? Założeniem kształcenia w ramach Wydziału Lekarskiego jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu lekarza poprzez nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, a także do kierowania zespołem ludzi. Wydział Wojskowo- Lekarski zaś realizuje kształcenie kandydatów na lekarzy cywilnej służby zdrowia oraz lekarzy wojskowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Wydział oprócz nauki przedmiotów medycznych oferuje również przedmioty związane z wykształceniem oficerskim.

Studia na Kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia medyczna, biologia z genetyką i ekologią, patomorfologia, etyka medyczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Kierunku Lekarskiego mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pogotowiu ratunkowym, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Którą uczelnię wybrać? Na który kierunek kształcenia się zdecydować? Czy szkoła wyższa, którą zamierzam wybrać spełni moje edukacyjne oczekiwania? Podobnych pytań kandydaci na studia zadają wiele, by podjęcie decyzji o wyborze studiów nie spędzało sen z powiek. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Patrycja, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Studia medyczne to twardy orzech do zgryzienia, już nawet przed ich rozpoczęciem. Bardzo długo biłam się z myślami, bo bardzo chciałam studiować kierunek lekarski, ale strasznie się bałam o to, czy sobie na nim poradzę. Na szczęście, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi spotkałam wspaniałą kadrę, która pozwoliła mi uwierzyć w swoje umiejętności.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zebrania wywiadu chorobowego i przeprowadzenia odpowiednich badań,
  • interpretacji wyników oraz wstępnego rozpoznania klinicznego,
  • właściwego postępowania diagnostycznego,
  • oceny problemów zdrowotnych pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych,
  • rozpoznania stanu zagrożenia życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdzie zatrudnienie w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • w pogotowiu ratunkowym,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które stanowią podstawę procesu rekrutacji na Kierunek Lekarski są: biologia, chemia, matematyka i fizyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim 

Studia na Wydziale Wojskowo- Lekarskim