Informacje praktyczne o uczelni
 • O Akademii Muzycznej

 • Zasady rekrutacji

 • Dom Studencki

 • Współpraca międzynarodowa

 • Kierunki studiów

 • Studia podyplomowe AMUZ

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Dlaczego warto studiować na Akademii Muzycznej?

  Akademia stosuje europejski system punktów ECTS ułatwiający uznawanie zaliczeń przedmiotów lub części studiów na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Dzięki systemowi ECTS studenci tej samej specjalności zaliczają w toku nauki różne, samodzielnie wybrane przedmioty. Studenci Akademii mają możliwość wyboru nie tylko przedmiotów kształcenia ogólnego, jak na innych uczelniach (np. filozofia, socjologia kultury, dodatkowy lektorat języka obcego), ale i zajęć praktycznych (np. kameralistyka, ilustracje muzyczne). 

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na Akademii Muzycznej w Łodzi

  Terminy egzaminów wstępnych na rok akademicki 2016/2017.

 • Dni otwarte i konsultacje

  Dni otwarte dla kandydatów na studia wszystkich specjalności. W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 roku zapraszamy na Dni Otwarte. W programie bezpłatne konsultacje z pedagogami, spotkania z Dziekanami, otwarte lekcje i wykłady (zgodnie z programem Dni Otwartych), koncert. Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszych zapisów. Szczegółowy program Dni Otwartych dostępny na stronie Akademii od początku marca. Bezpłatne konsultacje z pedagogami Akademii wszystkich specjalności będą możliwe również w dniach od 2 do 30 kwietnia 2017 roku...

 • Rekrutacja 2017/2018

  Rekrutacja 2017/2018 - Informacje ogólne, terminy składania dokumentów, terminy egzaminów wstępnych na rok akademicki 2017/2018, opłaty za egzamin wstępny, zakwaterowanie w czasie egzaminów wstępnych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia, studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca, europejskie podyplomowe studia operowe, staże artystyczne...

 • Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia w Akademi Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wykaz dokumentów, które zobowiązani są złożyć kandydaci na studia pierwszego stopnia, wykaz dokumentów, które zobowiązani są złożyć kandydaci na studia drugiego stopnia, wykaz dokumentów, które zobowiązani są złożyć kandydaci na studia trzeciego stopnia, wykaz dokumentów, które zobowiązani są złożyć kandydaci na studia podyplomowe...

 • Zasady rekrutacji na rok 2018/2019

  Rekrutacja 2018/2019 - Informacje ogólne, terminy składania dokumentów, terminy egzaminów wstępnych na rok akademicki 2018/2019, opłaty za egzamin wstępny, zakwaterowanie w czasie egzaminów wstępnych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia, studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca, europejskie podyplomowe studia operowe, staże artystyczne...

 • Zasady rekrutacji na rok 2020/2021

  Rekrutacja 2019/2020 - Informacje ogólne, terminy składania dokumentów, terminy egzaminów wstępnych na rok akademicki 2019/2020, opłaty za egzamin wstępny, zakwaterowanie w czasie egzaminów wstępnych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia, studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca, europejskie podyplomowe studia operowe, staże artystyczne...

 • Zasady rekrutacji na rok 2021/2022

  Rekrutacja 2021/2022 - Informacje ogólne, terminy składania dokumentów, terminy egzaminów wstępnych na rok akademicki 2021/2022, opłaty za egzamin wstępny, zakwaterowanie w czasie egzaminów wstępnych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia, studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca, europejskie podyplomowe studia operowe, staże artystyczne...

 • Zasady rekrutacji na rok 2023/2024

  Rekrutacja 2023/2024 - Informacje ogólne, terminy składania dokumentów, terminy egzaminów wstępnych na rok akademicki 2023/2024, opłaty za egzamin wstępny, zakwaterowanie w czasie egzaminów wstępnych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia...

 • Zasady rekrutacji na rok 2024/2025

  Rekrutacja 2024/2025 - Informacje ogólne, terminy składania dokumentów, terminy egzaminów wstępnych na rok akademicki 2024/2025, opłaty za egzamin wstępny, zakwaterowanie w czasie egzaminów wstępnych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia niestacjonarne drugiego stopnia...

 • Dom Studencki

  Studentom i gościom Akademii jako dom studencki służy budynek, mieszący się przy ul. Żubardzkiej 2 a, posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią i z centrum miasta (mapa). Jest to przestronny i nowocześnie wyposażony gmach, którego parter przystosowany jest do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne. Personel domu stara się zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo przez całą dobę oraz jak najlepsze warunki do pracy i spędzania czasu wolnego.

 • Współpraca międzynarodowa

  Akademia Muzyczna w Łodzi prowadzi szeroko zakrojoną działalność o wymiarze międzynarodowym. Głównym elementem tej współpracy jest udział w programie ERASMUS+. Do tej pory Akademia Muzyczna w Łodzi podpisała umowy z ponad 50 uczelniami z krajów członkowskich Unii Europejskiej, umożliwiając studentom i pedagogom wyjazdy na stypendia zagraniczne. Od wielu lat Akademia Muzyczna w Łodzi jest członkiem stowarzyszenia AEC (European Association of Conservatories and Academies of Music) z siedzibą w Brukseli...

 • Akademia Muzyczna w Łodzi - kierunki studiów 2024/2025

  Akademia Muzyczna w Łodzi jest uczelnią artystyczną, gdzie nieustannie gra muzyka. Studenci, którym rytm serca narzucają nuty, mogą zmierzyć się tutaj z wyzwaniami edukacji z zakresu kompozycji, rytmiki czy muzykoterapii na jednym z czterech wydziałów. Student będzie miał także jedyną w swoim rodzaju możliwość kształcenia i pielęgnowania swojej pasji na dowolnym instrumencie, zdobywając jednocześnie doświadczenie naukowe. Akademia nadzorowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów muzycznych oraz grono pedagogów, dając możliwość profesjonalnego rozwoju i pogłębiania wiedzy studentów. 

 • Studia podyplomowe Akademii Muzycznej w Łodzi

  Studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Łodzi są szansą na rozwój umiejętności zdobytych we wcześniejszych tokach kształcenia. Akademia Muzyczna nadzorowana jest przez wykwalifikowanych specjalistów muzycznych oraz grono pedagogów, dając możliwość profesjonalnego rozwoju i pogłębiania wiedzy studentów. Absolwenci przygotowani są do poszerzania swoich umiejętności śpiewu, tańca czy gry na instrumentach na studiach podyplomowych.

 • Akademia Muzyczna w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

  Akademia Muzyczna w Łodzi jest instytucją, która nie tylko prowadzi kształcenie studentów, lecz również odgrywa olbrzymią rolę w kształtowaniu życia muzycznego miasta i regionu. Założona w 1945 roku uczelnia nosi imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, wybitnych łódzkich artystów. Akademia Muzyczna jest uczelnią o międzynarodowym charakterze i nie jest on związany wyłącznie z mobilnością studentów, czy kształceniem studentów zagranicznych. Uczelnia organizuje bowiem konkursy muzyczne o międzynarodowym zasięgu. Są to między innymi konkursy: kompozytorski, obojowo ...

 

 

łódź akademicka