Informacje praktyczne o uczelni
 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe UMed

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

  W tym dziale znajdziesz ogólne zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016.

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/17

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 • Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/18

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

 • Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2018/19

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

 • Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2019/20

  Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał z połączenia dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Tradycja kształcenia wojskowego kontynuowana jest na Wydziale Wojskowo-Lekarskim – jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy lekarzy wojskowych dla Sił Zbrojnych RP. Profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy w różnych systemach opieki zdrowotnej jest naszym priorytetem. Posiadamy atrakcyjną i zróżnicowaną - uwzględniającą wymagania unijne, potrzeby krajowego rynku usług medycznych oraz preferencje potencjalnych kandydatów – ofertę

 • Dietetyka

  Kierunek Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest kierunkiem obejmującym wiedzę interdyscyplinarną, który należy zaliczyć do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, a służy temu rozbudowany program nauczania, na który składają się różne dziedziny naukowe. Studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to rozbudowany program nauczania, a lista przedmiotów do zaliczenia ...

 • Kierunek Lekarski

  Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Wojskowo- Lekarskim. Czym różni się jeden kierunek prowadzony na różnych wydziałach? Założeniem kształcenia w ramach Wydziału Lekarskiego jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu lekarza poprzez nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej, umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, a także do kierowania zespołem ludzi. Wydział Wojskowo- Lekarski zaś realizuje kształcenie kandydatów na lekarzy cywilnej służby...
   

 • Studia podyplomowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Wybór studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to okazja na poznanie różnorodnych zagadnień medycznych i poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy. Uniwersytet powstał z połączenia dwóch uczelni - Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej i wyposażony jest w nowoczesną aparaturę badawczą, co pozwala studentom poznanie zawodu od strony praktycznej. Studia podyplomowe na tej uczelni organizowane są na 6 kierunkach w ramach 3 wydziałów.

 

 

łódź akademicka